شماره های تماس:
051-38433159-60
051-38436043
051-38442914
09354776006

آدرس: مشهد، انتهای سناباد غربی، نبش سناباد 62، جنب موسسه کوثر، پلاک 864، طبقه 3، واحد 5، مجموعه توسعه سیستم های کامپیوتری توسکا